آشیانه ی شعر

دیوان اشعار : ف . شیدااااااا

آزرده دل

 


اگر آزرده مرا میخواهی

بهترین  روز  همین امروز  است

 

دل که افتاده بپایم بسکوت

 

همچو ماهی که ز تنگ افتاده

 

میزند پر پر خاموش و غمین

 

در کف خاک ، قلب ماهی وش من

 

زندگی گربهء وحشی سیاه

 

منتظر بود چنین روزی را

 

آب شفاف که بود تک امید ماهی

 

عاقبت از نگهش جاری شد

 

قطره در قطره ء اشک

 

تنگ خالی به چه خواهد ارزید

 

ماهی دل به زمین افتا ده است

 

و دگر آب حیات  تنگ خالیست فقط

 

آب جاری شده بر روی زمین

 

دگر این پایان است

 

بر امیدی که بهر قطرهء اشک

 

ار نگاهش افتاد

 

قلب ماهی وش من

 

میزند پر پر خاموش و غمین

 

در کف خاک

 

قلب آزردهء منهم گوئی

 

زندگانی ز نگاهش افتاد

 

قلب آزردهء من

 

قلب آزردهء من

 

 

 

تهیه و تنظیم اشعار : ف . شیدا...شیواااااماهیچ www.mahich.blogfa.com

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 1:31  توسط شیواااااااااماهیچ   |